Úder iluminátů

3. 12. 2018 11:25:05
Povídka odhalující ty největší konspirace těch nejmocnějších, pro které jsme jen pěšáci na šachovnici. Bohužel nelze doporučit mladším čtenářům.

Zasedání Rady

Zasedání Rady se přehouplo přes svoji polovinu. Na této Radě se doposud rozhodlo poměrně dost věcí. Bylo schváleno, že chemtrails podporující nadšení pro práci, konformitu a docilnost obyvatelstva budou nově rozprašovány také nad územím středního Malabaru v Indii, kde se začaly u pracujících projevovat určité známky uvolnění pracovní morálky, což bylo nežádoucí. Řešily se také změny společenských nálad ve Francii a Španělsku. V těchto zemích proběhlo již několik spontánních demonstrací proti tamním vládám. Situaci zde ovšem nešlo upravit za pomoci změny dávkování chemtrails, neboť v současnosti aplikovaná dávka byla již maximální a její další zvýšení by mělo za následek nadkritický výskyt rakoviny, jenž byl v současnosti u místního obyvatelstva již na optimální úrovni. Kreuwil Atanari, zástupce Rady iluminátů pro globální propagandu a indoktrinaci, proto navrhnul řešení alternativní. Společenská frustrace měla být přesměrována na sportovní události, což bylo téměř vždy účinné. Atanari proto bude organizovat nečekané pohyby ve fotbalových ligových tabulkách, jež na sebe nabalí zhruba 50% společenské pozornosti a uspořádá také mezinárodní atletické závody, což neutralizuje společenskou frustraci u dalších 20% obyvatel. Jako pojistku také zintenzivní produkci pornografie. Ukázalo se, že toto biochemické opatření obvykle zabezpečuje zvýšení hladiny dopaminu v populaci a tím i další neutralizaci reziduálního společenské nespokojenosti. O případné přebývající nespokojence se již postará tajná policie.

Toto ovšem nebyly hlavní témata rady, na ty mělo dojít až v druhé půli sezení. Radě šlo především o nenadálý útěk Ewelina Euwina, zástupce rady pro atomové zbraně a světové války, do Severní Koreji, jediné země světa, která se nenacházela pod kontrolou Rady. Euwin byl pověřen zvláštním projektem zvaným akce robot, jímž bylo rozpoutání třetí světové války, v níž mělo podle plánů rady zahynout dvě miliardy přebytečných lidí, jež mají být v příštích sedmi letech nahrazeni umělou inteligencí a roboty. Provedl již některá opatření, především instruoval Amerického prezidenta, který byl jeho přímým podřízeným, aby zintenzivnil rétorickou konfrontaci s Ruskem. Tyto aktivity měly přivést obyvatelstvo západního světa do válečné nálady, při které bude rozpoutání války snadnější. Podobně instruoval také Ruského prezidenta, do jehož mozku byly, po zvolení do funkce, zavedeny syntetické neurální ovladače měnícího jej v poslušného androida. Instruování Ruského prezidenta tedy probíhalo přes mozkové elektrické impulzy přímo z iluminátského informačního centra vybudovaného pod pohořím Karakoram v Pákistánu. Euwin ovšem svoji práci nedokončil. Již na minulé radě projevoval svoji nespokojenost s tím, že by měly dvě miliardy lidí zemřít, a pokoušel se prosadit humánnější řešení, Rada ovšem jeho námitky nepřijala. Proběhla tenkrát dokonce slovní roztržka mezi jím a samotným prezidentem Rady poté, co Euwin pronesl tuto řeč:

"Vážená Rado, z mnohých důvodů jsem byl pověřen vyvražděním dvou miliard lidí. Jde o střednědobý projekt, jenž je vzhledem k možnostem Rady bez větších problémů proveditelný. Já se však ptám, jde o projekt eticky přijatelný? Ekonomické ztráty spojené s přebytečnými lidmi jsou významné, dovoluji si ovšem upozornit, že při horké atomové válce vznikne na Zemi mnoho utrpení. Máme právo nahlížet na ostatní lidské bytosti jako na instrumenty naší prosperity?"

Na tato slova zareagoval prezident Rady, Kechlar Koch: "Řeč pana Euwina je velmi zarážející. Zapomněl snad pan Euwin, že jedinou otázkou obsahující etický rozměr je otázka prosperity členů této Rady? Etické je ji co nejvíce urychlovat, neetické je její urychlování zpomalovat z jiných, než absolutně nutných důvodů. Je urážkou váženosti této Rady navrhovat, že smrt některých lidí na této planetě by byť jen vzdáleně mohla takovýmto důvodem být. Nebylo tomu tak v minulosti a nebude tak tomu ani teď!" Prezidentova odpověď se setkala s nadšeným potleskem členů Rady, z čehož Euwin správně usoudil, že je se svým postojem osamocený a dále se již neprojevoval. Zakrátko poté uprchl.

Severní Korea se svým humanistickým prezidentem Kim Čong Unem byla poslední svobodnou zemí, (díky Atanarimu ovšem ve světě vnímána jako režim totalitní). Rada ji však přesto neměla záměr zničit. Šlo o sociální experiment, který měl ukázat, jak se bude spontánně vyvíjet společnost, která by nepodléhala řízení Rady. Průběžné výsledky experimentu ukazovaly, že lidé svobodně žijící jsou několikrát šťastnější a bohatší, než ostatní lidé světa nacházející se v područí Rady.

Ludwing von Kaacher dostává úkol

Rozpoutání atomové války bylo bez Euwina nejisté a hrozilo, že za několik let budou na světě přebývat nadbytečné dvě miliardy lidí. Prezident rady, Kechlar Koch se nyní obrátil na Ludwinga von Kaachera, zástupce Rady pro finance, světové měny a ekonomické krize:

"Víme, že Euwin je pro nás již ztracený. Nemáme momentálně nového zasvěceného člověka, který by mohl jeho agendu převzít, musíme proto opustit scénář globální jaderné války a pro eliminaci dvou miliard lidí do sedmi let realizovat náhradní scénář. Je zde návrh na rozpoutání masivní ekonomické krize, která by přerostla do série občanských válek, jež by si finálně vyžádaly podobné ztráty na životech, jichž mělo být původně dosaženo jadernou válkou. Pro tento projekt vytvoříme operativní skupinu. Do tohoto projektu zaangažujeme vás pane Kaachere, jako projektového manažera. K ruce vám bude zástupce pro náboženství a ideologie Mark Avers. Myslíme, že ekonomické problémy by proti sobě mohly poštvat konzervativce a liberály, kteří by se posléze střetnuli na barikádách a vzájemně se vyvraždili. Tímto přechází akce robot pod vaše vedení. Prosím do příští Rady vypracujte základní obrysy dalšího postupu, ke kterému se pak všichni vyjádříme. Celá Rada a její zdroje jsou vám samozřejmě kdykoliv k dispozici, máte možnost si do svého týmu přizvat kohokoliv budete chtít, včetně mě.“

Ludwing von Kaacher opouštěl Radu se smíšenými pocity. Úkol, který mu byl zadán, nebyl lehký. Zamyšleně nastoupil do svého staršího fiatu, ale nebyl ho schopen nastartovat. Automobil už měl nejlepší léta za sebou, kromě problémů se zapalováním mu kvetly oba blatníky, a navíc zlobila spojka. V tom se v podzemním parkovišti objevil Mark Avers a pomohl roztlačit fiata, který nakonec nastartoval.

„Naskoč si Marku, hodím tě, kam potřebuješ“ nabídl Ludwing.

„Díky kamaráde, to mi přijde vhod, je už pozdě a nebylo by lehké chytit MHD. A taxíkem se mi moc nechce, jsou to šizuňkové a zrovna tady v Jeruzalémě ty ceny strašně přepalují.“ liboval si Avers.

Členové rady měli neomezené zdroje, někteří z nich byli přesto velmi spořiví. Zejména Kaacher s Aversem nepatřili mezi ty, kteří by ve svých životech vyžadovali přepych. Ke spokojenosti jim dostačoval pocit absolutní moci.

„Budeme teď hodně spolupracovat.“ začal rozhovor Kaacher.

„To ano.“ souhlasil Avers, „povím ti ale, ta kybernetika a umělá inteligence jde stejně mílovými kroky kupředu. Vždyť jsme ještě ani pořádně nedokončili projekt rasové přeměny evropského obyvatelstva za pomoci mezirasové replikace bílých starousedlíků s černými imigranty, aby vznikla hnědá, pracovitá, ale hloupá varianta člověka, dobře využitelná pro práci. Vzpomínáš? Ještě před pár lety jsme chtěli co nejvíce pracujících lidských otroků a teď máme najednou čtvrtinu populace vyvraždit. Řeknu ti, vlastně chápu Euwinga, že uprchnul, člověk v Radě nemá klid na práci, neustále se něco mění.“

„Myslím, že Euwing utekl z jiných důvodů.“ usmál se Kaacher.

„Já vím,“ odpověděl Avers „jsem jen trochu frustrovaný a hlavně ospalý, tak mě omluv. Zítra mám ve městě tajnou schůzku s papežem a dalšími zástupci katolické církve a několika tajných společností, které jsou Radě podřízeny, mají přijít Svobodní zednáři, Řád kostí a lebky, Německý řád Thule, skupina Bielderberg, Řád devíti andělů, Ku Klux Klan a pár dalších. Bude to náročné.“

To už ale přijížděli k jejich společnému hotelu, rozloučili se a domluvili si pracovní schůzku na další den večer. Oba budou ještě zůstávat v Jeruzalémě, takže bude možné vidět se osobně.

Ještě než Kaacher usnul, ozval se mu na nočním stolku mobil. Volal Atanari.

„Ludvíku, promiň, jestli jsem tě vzbudil, ve vztahu k tvému projektu mě napadlo, že by bylo možné upravovat společenskou náladu v období ekonomické krize za pomoci fikčních zpráv o přistání člověka na Marsu. Takové zprávy mohou urychlit nebo oddálit vypuknutí občanských válek o týdny až měsíce. Máme již zkušenosti s vysíláním fikčních zpráv o přistání člověka na Měsíci. Říkám ti, má potenciál to měnit politický kurz na dlouhá období.

Kaacher poděkoval. To byla nepochybně nabídka k vážnému zvážení.

Celý další den Kaacher pracoval. Promyslel si, že vyvolání masivní ekonomické krize bude postaveno na třech pilířích. Především bude třeba předlužit většinu zemí světa na úroveň 1000% jejich ročního HDP. K tomu bylo nutné přimět vlády světa akceptovat novou ekonomickou doktrínu, která by toto teoreticky podpořila, a za tím účelem si přizval do Jeruzaléma renomované světové ekonomy a některé významné politiky. Nová doktrína bude prosazována na ekonomickém fóru v Davosu i na úrovni mezinárodních organizací a jednotlivých států. Každá ze zainteresovaných organizací se vždy dozví jen to, co má. Kromě Rady neznal žádný člověk na světě celý obrázek skutečného dění se všemi konturami. (Zástupce pro indoktrinaci Atanari také vždy zdůrazňoval, že pro změnu společenské nálady stačí ovlivnit smýšlení 10% nejvlivnějších osob, zejména akademiků, intelektuálů a politiků. Přes ně budou žádoucí postoje kaskádovat do nižších společenských pater, kde se budou setkávat s menší a menší názorovou opozicí. Pokud to takto nezafunguje, je vždy možné zamíchat fotbalovými ligovými tabulkami, což případné politické negace otupí, jelikož uvolněná energie bude přesměrována na fotbal). Druhým Kaacherovým pilířem mělo být znásobení použití nesrozumitelných finančních nástrojů, jejichž hodnota v plánovaný okamžik splaskne na nulu, což vyvolá krach mnoha společností, které do nich investovaly. Kaacher již zamluvil v Jeruzalémě prostory, kde se ve věci finančních derivátů setká s představiteli největších investičních bank světa a nařídí jim, aby nové instrumenty začali ve velkém nabízet. Přijede i zasloužilý pomocník Rady George Soros. Poslední nutnou součástí ekonomické krize bude dramatický růst cen ropy a potravin. Rada měla zástupce pro energii a ropu, Arama Azana, ten však momentálně v Jeruzalémě nebyl a neúčastnil se ani Rady. Nacházel se totiž zrovna na zasedání ropného kartelu OPEC a rozděloval příděly ropy světovým politikům podle jejich zásluh a míry loajality, schůzku s ním proto plánoval Kaacher až na později.

Nečekané události

Další den si Kaacher ráno zapnul zprávy a nevěřil svým očím. Hlavní reportáž totiž ukazovala nukleární útok Indie na Pákistán, především na jeho sever, kde se rozkládá pohoří Karakoram a specificky pak na místa, kde je postavené tajné informační centrum Rady. Když se Kaacher trochu vzpamatoval, zavolal ihned Atanarimu, který již dostal podobných telefonátů již zřejmě víc.

„Rád tě slyším Ludvíku. Viděl jsi zprávy? To je hukot, viď?“

„Jo to tedy je. Mě by ale moc zajímalo, co to vlastně všechno znamená. Můžeš mi to prosím objasnit?“

„Ale ovšem. Samozřejmě, že se nejedná o útok Indie na Pákistán. Útok se reálně přihodil, pocházel ovšem ze Severní Koreji. Chápeš? Euwin se nás pokouší paralyzovat. Je naprosto jisté, že za tím má prsty on. Kim Čong Un by neměl důvod útočit na Karakoram, neví o našem centru, o něm v Koreji ví jen Euwin.“

„Ok, to dává smysl. Děkuji Ti za informace. Ale proč jste z toho obvinili Indii?“ ptal se Kaacher.

„Museli jsme to hodit na Indii. Veřejnosti by bylo těžké vysvětlit, proč Korea útočí na Pákistán. Kromě toho by pak nejspíš volala po odvetě, a my si nemůžeme dovolit přerušit náš Korejský experiment. Válka Pákistánu a Indie je mnohem přirozenější. Už na tom pracuje Event Avers, náš nový člověk pro války. Chceme to udržet lokálně. Event nemá zatím mnoho zkušeností na tomto poli, takže bychom neradi příliš riskovali. O život přijde asi sto milionů lidí. Tedy na tebe pak zůstane už jen 1,9 miliardy lidí za těch sedm let, když odhlédnu od koeficientu populačního růstu.“

„Rozumím. Měl jsem mít s Markem dnes schůzku, předpokládám ale, že bude vzhledem k těmto událostem příliš zaneprázdněný.“

„To si piš, že bude. Sejdeme se pak všichni až na mimořádné Radě, kterou Koch svolává, podívej se na facebook.“ a s těmito slovy se rozloučili.

Kaacher si prohlížel svůj facebookový feed. Viděl nějaké fotky jídla ze včerejška, které vystavovala jeho žena Jane bydlící na Aljašce (zóna vyjmutá z programu chemtrails), kamarád ze studií Karel je s rodinou na Mallorce, mají pěkné počasí, svítí Sluníčko a voda je také fajn, další kamarád Krpoš sdílel nadšené zprávy týkající se pohybů ve Španělské fotbalové lize. Cristiano Ronaldo v jednom ze zápasů střelil dokonce tři vlastní góly, což bylo naprosto neuvěřitelné. „Atanari realizuje svůj plán odvedení pozornosti obyvatelstva“ pomyslel si Kaacher. Věděl, že Atanari používá na Ronalda prostřednictvím agentů metodu cukru a biče. Když se fotbalista instrukcím nepodřídí, zavraždí Atanari jeho snoubenku i jeho samotného, když naopak provede, co se po něm chce, dostane za odměnu pětidenní rekreační poukaz do penzionu v Banské Štiavnici s polopenzí. A zde to máme, Kechlar Koch vytvořil událost, ve které vyzývá všechny členy Rady, aby se dostavili na mimořádné setkání Rady pořádané za tři dny na Aljašce. „Aha“ pomyslel si „Jeruzalém již není bezpečné místo. Nuž alespoň budu zase po čase s Jane.“

Drama na Aljašce

Během následujících třech dnů stihl Kaacher uskutečnit několik plánovaných setkání s bankéři a politiky, zatímco Pákistán provedl na příkaz Averse odvetný nukleární útok na oficiálně označeného nepřítele, Indii. Pak se vydal na cestu svým supersonickým letadlem z Jeruzaléma do Anchorage na Aljašce a odtud helikoptérou až ke komplexům pod Aljašskými horami, kde měla Rada jedno ze svých tajných sídel. Sezení zrovna začínalo. Byli zde všichni až na Arama Azana zástupce pro ropu a energii, který z nějakého neznámého důvodu opět chyběl. Koch pronášel svoji zahajovací řeč:

„Jak všichni již víte, Ewelin Euwin zahájil útok padesáti nukleárními hlavicemi na jedno z našich center v Karakoramu, aby ochromil naši schopnost tvořit budoucnost. Vzhledem k jeho známým stanoviskům je zjevné, že mu jde především o znemožnění realizace akce robot, při které má dojít k eliminaci přibližně dvou miliard obyvatel planety. Prozatím se nejsme schopni pana Euwinga pobývajícího v Severní Koreji zmocnit, aniž bychom tuto zemi vymazali z mapy světa, je proto nutné i do budoucna počítat z jeho strany s dalšími sabotážními aktivitami. Tyto skutečnosti a také určité nové vědecké objevy tohoto týdne pro nás každopádně znamenají modifikaci akce robot.“ v místnosti to po těchto slovech nervózně zašumělo. „Prosím nyní pana Asmaha Giganse, aby pokračoval ve výkladu.“

Gigasn svým vzezřením dokonale naplňoval obsah svého jména, byl totiž velmi robustní postavy. To bylo vedlejším důsledkem mnohočetných genových terapií, které podstoupil za účelem omlazení. Byl nejstarším členem Rady, jeho věk byl již 312 let. Genetická rejuvenace byla známa již několik století, její dostupnost byla však omezena pouze na členy Rady a několik dalších. Gigans byl zástupcem pro infekční medicínu a biologické zbraně.

„Podařilo se nám vyvinout agresivní patogen šířený vodou, který likviduje zasažené hostitele během dvou hodin. Jsme schopni jej během několika hodin distribuovat většinou vodovodních systémů světa. Jak se zdá, použití této nové látky bude mít pro akci robot efektivnější využití, než scénář mezinárodních jaderných válek, či alternativa válek občanských, na jejichž koncepci nyní pracuje skupina pana Kaachera.“ hovořil Gigans.

Slovo si vzal následně opět Koch: „Vzhledem k tomu, že jsem kvůli zradě Ewelina oslabeni v možnostech organizovat tradiční válečné rozbroje, včetně válek občanských, a musíme počítat s tím, že nám je bude Event Ewelin narušovat, přikláněl bych se k opětovné modifikaci akce robot, která by byla nově koncipována jako genocida za pomoci zbraní biologických. Při ní navíc nebude třeba organizovat větší množství podřízených organizací a osob a nedojde ani k výraznější destrukci infrastruktury.“

Na to se rozvinula debata. Ludwinga Kaachera především zajímalo, zdali tedy má rozpoutávat ekonomickou krizi či nikoliv. Avers navrhoval zachovat původní plán a vymazat Severní Koreu i s Ewelinem z mapy. Ze strany dalších členů Rady došlo i k několika návrhům hybridním, při kterých by proběhly všechny naznačené scénáře paralelně. Při konečném hlasování bylo nakonec rozhodnuto, že se bude postupovat biologickou cestou dle představ Giganse, Severní Korea zůstane prozatím zachována, pokud se ovšem Euwin opět nějak negativně projeví, pak bude zničena. Kaacher má pokračovat v práci na vyvolání ekonomické krize, už ale ne proto, aby se později přeměnila v občanské války, ale aby uvrhla zbývající obyvatelstvo do stavu větší závislosti na ekonomických benefitech za otrockou práci, která na něj bude po nástupu robotů uvalena.

Tím Rada skončila a většina jejích členů opouštěla centrum. Ludwing Kaacher a několik dalších ovšem zůstalo a vydali se do sportovních částí centra hrát ping pong, aby se trochu odreagovali. Než se však stihli převléknout do sportovního, událo se něco nečekaného. Celé centrum se začalo otřásat v základech a z venku k nim pronikly zvuky masivních nukleárních výbuchů. Vběhli do řídící části centra a ujistili se, že obsluha aktivovala vrhače silového pole, tedy nebyli atomovými výbuchy ohroženi. Útok trval přibližně čtvrt hodiny. Zjistili po něm, že na centrum dopadlo padesát jaderných hlavic nesených balistickými raketami dlouhého doletu a všichni, kteří centrum před chvílí opustili, jsou teď mrtví, včetně prezidenta Rady Kechlara Kocha!

Donald Trump hovoří

Přeživší členové Rady Kaacher, Atanari, Avers a Gigans seděli teď v zasedací místnosti a všichni mlčky přemýšleli, až na Kaachera, jehož myšlenky se týkaly především jeho ženy Jane a dcery Lucy, které bydlely v Anchorage.

Jako první přišel se svojí skromnou hypotézou Atanari: „Byl to nepochybně Euwin. Nějak se dozvěděl, že jsme tady dnes všichni, tak toho chtěl využít. Nechápu ale dvě věci. Severní Korea spotřebovala všechny své rakety a atomové hlavice již při útoku na Karakoram. Víme jistě, že jich neměla víc, než padesát. Kromě toho, jsme přece na území USA a ty mají instalovaný protiraketový deštník, který by si měl s padesáti raketami poradit. Proč jej Trump neaktivoval?“

„Máš pravdu.“ Reagoval Avers. „Něco mi tady nehraje. Jsme tady odříznutí od informací. Musíme s pátráním začít u Trumpa, je to teď můj podřízený, hned s ním navážu spojení a uvidíme, co dál.“ Vytočil číslo Amerického prezidenta.

„Tady Donald.“

„Tady Mark. Donalde, co se děje? Jsme pod raketovým útokem.“

„Marku, vaše Rada byla rozpuštěna. Byla to špatná Rada. Byla to ta nejhorší Rada ze všech. Založili jsme novou Radu. Bude to dobrá Rada. Bude to ta nejlepší Rada ze všech.“ odpověděl Donald Trump svojí osvědčenou dikcí. „Jsem v ní já, Aram Azan a Evelin Euwin. Přebíráme vládu světa a jdeme si pro vás Marku!“ To Aversovi úplně stačilo a zavěsil telefon.

„Spiknutí!“ zasyčel Avers. „Je to jasné. Azan věděl o našem setkání zde, ucítil šanci, spojil se s Euwinem a Trumpem a společeně se dohodli na tom, že se nás zbaví. Vysledovali, kdy budeme opouštět opevněné centrum a sesypali sem atomovky. Nejspíš si teď mysleli, že už jsme všichni mrtví, jenže to nepočítali s tím, že my čtyři jsme šli na pinec a zůstali tak pod ochranou centra.“

„Musíme se bránit!“ burcoval Gigans. „Můžeme na ně přece zahájit útok z Ruska a já mám stále svoji síť ovládající biologické zbraně pod kontrolou.“

Na odvetném útoku z Ruska se všichni shodli, to bylo nyní to nejakčnější, co mohli podniknout. Ruský prezident Vladimír Putin se dal nejlépe ovládat elektrickými impulzy z Karakoramského informačního centra, bylo to však možné i z centra Aljašského. Avers okamžitě uvedl v činnost příslušný ovládací panel a za pomocí několika instrukcí vsugeroval Vladimíru Putinovi extrémní nenávist vůči USA a Donaldu Trumpovi, která ho přiměla k odpálení dvou tisíc Ruských nukleárních raket na Ameriku, s takovým množství si Americký protijaderný deštník nemá šanci poradit.

Atanari sledoval zprávy zpravodajských služeb, které mu stále ještě podléhaly, což v tuto chvíli již nebyly zpravodajské služby americké. Zjistil přitom, že krátce po odpálení raket Ruských vylétly na Rusko rakety z Číny a Indie. „Čilí chlapci“ pomyslel si. Na to Avers instruoval Putina k odpálení dalších pěti set raket na každou ze zmíněných zemí.

Epilog

„Tak pánové“ glosoval Atanari. „Jaderná bilance za poslední týden je následující: nejprve Severní Korea vypálila padesát hlavic na Pákistán, což my jsme vysvětlili jako útok Indie. Pákistán poté provedl pod naším vedením odvetný jaderný útok na Indii. Dnes zaútočily USA na své vlastní Aljašské území, načež Rusko vypálilo rakety na Ameriku. Potom vylétly z Číny a Indie rakety na Rusko a z Ruska na Čínu a Indii. A teď tu mám ještě žhavou novinku. Izrael zrovna vypálil jaderné rakety na Irán. To je velice vtipné, jelikož to není v režii naší a nepochybně to není ani v režii Euwinově, protože na tom nemá žádný zájem. Izrael v této věci jedná na vlastní pěst. To jsem ještě v životě neviděl.“ rozesmál se Atanari a s ním i Avers a Gigans.

Ludwing von Kaacher tuto informaci nezaslechnul. Byl totiž zrovna na telefonu se svojí ženou Jane. Zjistil, že je v pořádku, a společně s jeho dcerou Lucy se právě obě nacházejí v protiatomovém krytu v Anchorage. Přemýšlel, zdali je nechat v Anchorage, jehož atomový kryt nevydrží příliš velký nápor nebo se pokusí přepravit je k sobě do centra, na které bude ale kvůli přítomnosti jeho a zbývajících členů Rady soustředěno víc pozornosti.

„A musí to být?“ plata se v telefonu Jane pokoušející se pochopit smysl začínající jaderné anihilace planety.

Tato zdánlivě triviální otázka přivedla Kaachera do úzkých neboť si uvědomil, že na ní nezná odpověď. Nestihl odpovědět nakonec vůbec nic. V tom se totiž nad Aljaškou modravě zablesklo. Byl to výbuch dvou set vodíkových pum, na který nebyly vrhače silového pole kalibrované. Po tomto výbuchu nebylo již více Aljašského centra světové Rady iluminátů.

Autor: Libor Závodný | pondělí 3.12.2018 11:25 | karma článku: 13.74 | přečteno: 816x

Další články blogera

Libor Závodný

Projev prezidenta České republiky (fikce)

Fiktivní projev prezidenta k voličům KSČM a SPD. Jde o umělecké dílo, které nevyjadřuje názor autora.

15.12.2018 v 11:52 | Karma článku: 17.92 | Přečteno: 505 | Diskuse

Libor Závodný

Čas adventní nadešel

Poněkud depresivní lyrická povídka. Povídku lze předčítat u štědrovečerní tabule před rozbalováním dárků.

13.12.2018 v 8:52 | Karma článku: 2.70 | Přečteno: 83 | Diskuse

Libor Závodný

Korporace: vybrané poznámky etické a společenské

Z mnohých debat se ukazuje, že lidé si nejsou vůbec jisti tím, zdali je korporace institucí dobrou, špatnou nebo neutrální. V článku uvádím kompilaci různých textů, které jsem na toto téma četl. Vlastní názor zůstane nevysloven.

12.12.2018 v 0:04 | Karma článku: 3.24 | Přečteno: 89 | Diskuse

Libor Závodný

Privatizace národního majetku a prorůstání organizovaného zločinu do politiky

To nejzajímavější, co se po pádu komunismu dělo. Volné historické pojednání očima prostého venkovana.

9.12.2018 v 23:31 | Karma článku: 20.78 | Přečteno: 580 | Diskuse

Další články z rubriky Poezie a próza

Luboš Vermach

Úchylák Emil - nekorunovaný král módy

Dnes je pan E. E. Jr. bohatý muž, jehož jméno ve světě módy něco znamená. Ale, že to neměl kvůli roztěkané povaze nikdy lehké, je nabíledni. Poslechněme si proto, jak kdysi v Podolí s byznysem začínal.

15.12.2018 v 16:59 | Karma článku: 3.52 | Přečteno: 79 | Diskuse

Jakub Roth

Pan Baklažán, kocour 1)

O tom, jak Trochtovi koupili nový byt a nastěhovali se, co v bytě našli, kde se vzal záhadný pan Baklažán a co říkala paní Dvoriačiková a tatínek Amálky...

15.12.2018 v 14:46 | Karma článku: 11.49 | Přečteno: 167 | Diskuse

Libor Závodný

Projev prezidenta České republiky (fikce)

Fiktivní projev prezidenta k voličům KSČM a SPD. Jde o umělecké dílo, které nevyjadřuje názor autora.

15.12.2018 v 11:52 | Karma článku: 17.92 | Přečteno: 505 | Diskuse

Pavel Hewlit

Poslední smutný psaní pro paní Janu S. (od ženy)

Může si vůbec žena při ztrátě dítěte zachovat zdravý rozum, zvlášť když bylo její jediné? Kolik stačí, aby překročila neviditelnou hranici mezi opravdovým vnímáním a pocity zkreslené realitou, již vnímají mnohem ostřeji než muži.

15.12.2018 v 9:46 | Karma článku: 13.65 | Přečteno: 472 | Diskuse

Pavel Hewlit

Druhý smutný psaní pro paní Janu S. (stále od muže)

Muži se mnoha zřejmým skutečnostem víc brání, a to jejich bránění je stavění vlastních překážek. Přehrad pro realitu. Je jedno, jak vypadají. Nejsou na okrasu, mají jenom zabránit skutečnosti projít dál.

14.12.2018 v 13:19 | Karma článku: 23.30 | Přečteno: 627 | Diskuse
Počet článků 12 Celková karma 9.54 Průměrná čtenost 417

ateista, antiteista, nemodlící se neznaboh a rouhající se kacíř 

Najdete na iDNES.cz