Účetnictví a audit v komunistickém Československu a po roce 1989

15. 11. 2018 22:57:56
Vývoj účetních metod je jedním z nejvýznamnějších aspektů historického vývoje. Historii lidské civilizace lze v jistém smyslu dokonce chápat jako historii účetního výkaznictví.

Historici se velmi často dopouštějí interpretační chyby spočívající v tom, že historické události zasazují do kontextu politického vývoje, zejména válek. Války ovšem nejsou primárním faktorem determinujícím vývoj lidské civilizace a nejsou jím ani agrární, průmyslové či vědecké revoluce. Klíčovým faktorem historického vývoje jsou účetní metody. V tomto článku bych se chtěl věnovat několika vybraným otázkám účetního výkaznictví a auditu v Československu v období komunismu a také po roce 1989.

Po druhé světové válce, respektive po roce 1948 se přístup k pravidlům vedení účetní evidence výrazně změnil, čehož příčinou byla změna společensko-ekonomických poměrů s ohledem na znárodnění průmyslových podniků i bankovního systému. Ekonomická činnost založena na tržních vztazích postupně zanikla a kontrolu nad chodem ekonomiky převzalo plánovací centrum. Účetní metoda byla zachována jako podvojná, hlavním cílem účetní evidence bylo ovšem zajištění dohledu nad plněním centrálního plánu formou kontroly peněžních ukazatelů, což bylo reflektováno ve vládním nařízení č. 41 z roku 1952 Sb., které jeden ze základních úkolů účetní evidence definovalo jako:

„sledovat a kontrolovat ve všech účetních jednotkách průběh plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu a poskytovat podklady pro jejich sestavení“

Vývoji účetnictví přestalo vévodit ekonomické myšlení, důraz byl kladen především posilování jeho formální stránky v reakci na nově přijatou legislativu, což je trend obecně popisovaný jako prakticismus. Z podstaty socialistického hospodářství přestala být aktuální otázka oceňování aktiv, základní prostředky se oceňovaly pořizovacími cenami, investice náklady vynaloženými na jejich pořízení, předměty postupné spotřeby jako materiál cenami, za něž byly pořízeny. Zákony vymezily základní prostředky, které se neodepisovaly, prostředky ostatní byly odepisovány a to výhradně rovnoměrně. Roli auditu převzaly kolektivní orgány lidové kontroly, které byly zřízeny zákonem č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a národohospodářské evidenci. Úkolem pravidelných kontrol hospodaření bylo přezkoumávání správnosti účetní závěrky, přezkoumávání správnosti tvorby hrubého důchodu (zisku) z hlediska dodržování pravidel pro tvorbu cen a také přezkoumávání správnosti odvodů z hrubého důchodu státním institucím. Účetnictví muselo být vedeno tak, aby poskytovalo informace pro vypracování a tvorbu národohospodářských plánů.

Centrální řízení v systému plánované ekonomiky vyžadovalo významné množství informací a současně mělo potřebu upravovat činnost všech subjektů závaznými předpisy. To se postupně začalo projevovat v rozšiřujícím se množství vydávaných předpisů, a to nejen ze strany ministerstva financí, ale i dalších subjektů pověřených jejich vydáváním. Účetní systém se ovšem neměnil, změny se většinou týkaly formálně technických řešení zpracovávaných dat. Důležitým aspektem byl důraz na unifikaci účetních procesů, který byl podpořen zákonem č. 21/1971 Sb. o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, což napovídá samotný jeho název.

Po rozpadu centrálně plánovaného hospodářství vznikla na základě zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví nová účetní koncepce reflektující potřeby tržní ekonomiky, na základě zásad ve světě ověřených dlouholetým fungováním. Systém vycházel nevíce z kontinentálního přístupu, jež byl uplatňován především ve Francii a SRN. Následnou novelou zákona byla doplněna úprava týkající se taxativně vyjmenovaných účetních jednotek, které mohly používat účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V roce 1992 byl také přijat zákon 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky. Na zákon o účetnictví navazuje vyhláška č. 500/2002 Sb., jíž se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byla v roce 2004 přijata další novela zákona o účetnictví týkající se povinnosti sestavovat individuální i konsolidované účetní závěrky pro jednotky, které emitují cenné papíry na regulovaných trzích cenných papírů v členských státech EU. Tato novela zároveň vyloučila soustavu jednoduchého účetnictví, kterou převzal zákon o daních z příjmů jako daňovou evidenci, jíž se řídí podnikatelé fyzické osoby. Vzhledem k tomu, že kompatibilní účetní standardy jsou jednou z důležitých platforem propagující mezinárodní ekonomickou aktivitu, lze předpokládat, že další vývoj českých účetních standardů bude probíhat se zřetelem na tuto skutečnost.

Autor: Libor Závodný | čtvrtek 15.11.2018 22:57 | karma článku: 8.75 | přečteno: 606x

Další články blogera

Libor Závodný

Projev prezidenta České republiky (fikce)

Fiktivní projev prezidenta k voličům KSČM a SPD. Jde o umělecké dílo, které nevyjadřuje názor autora.

15.12.2018 v 11:52 | Karma článku: 17.69 | Přečteno: 501 | Diskuse

Libor Závodný

Čas adventní nadešel

Poněkud depresivní lyrická povídka. Povídku lze předčítat u štědrovečerní tabule před rozbalováním dárků.

13.12.2018 v 8:52 | Karma článku: 2.70 | Přečteno: 83 | Diskuse

Libor Závodný

Korporace: vybrané poznámky etické a společenské

Z mnohých debat se ukazuje, že lidé si nejsou vůbec jisti tím, zdali je korporace institucí dobrou, špatnou nebo neutrální. V článku uvádím kompilaci různých textů, které jsem na toto téma četl. Vlastní názor zůstane nevysloven.

12.12.2018 v 0:04 | Karma článku: 3.24 | Přečteno: 89 | Diskuse

Libor Závodný

Privatizace národního majetku a prorůstání organizovaného zločinu do politiky

To nejzajímavější, co se po pádu komunismu dělo. Volné historické pojednání očima prostého venkovana.

9.12.2018 v 23:31 | Karma článku: 20.78 | Přečteno: 580 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Josef D. Kortan

Jde jen o počty

Jaký je rozdíl mezi čísly 118,2 a 2,2? Odměna milion dolarů za vyřešení. Máme málo doktorů, protože který může, pracuje někde na západě, a máme mnoho pedagogů. Trpaslíci z Cimrmanovy hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký na úřadech.

14.12.2018 v 17:58 | Karma článku: 13.37 | Přečteno: 323 | Diskuse

Markéta Šichtařová

Občas stát taky nezaklekne

Poslední týden muselo premiéru Andreji Babišovi zvonit v uších permanentně. Nejprve se Evropský soud pro lidská práva odmítnul vůbec zabývat (pro „nepřijatelnost“) Babišovým tvrzením, že není estébák.

14.12.2018 v 8:00 | Karma článku: 46.72 | Přečteno: 8342 | Diskuse

Jaroslav Haluza

Proč nevyžaduji účtenku s EET?

Reakce na diskuzi k článku "Proč vyžaduji účtenk s EET" od pana Josefa Sedláčka. A proč nám vládnou takoví lidé, které vlastně vůbec nechceme.

13.12.2018 v 23:23 | Karma článku: 21.35 | Přečteno: 857 | Diskuse

Josef Šoltes

Facka pro učitele, zdravotnický personál a další státní zaměstnance

Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s ministryní Maláčovou se zasazuje o to, aby měly všechny děti obědy zadarmo. Což o to, je to jistě chvályhodný počin, nikdo nebude hladovět.

12.12.2018 v 20:00 | Karma článku: 26.84 | Přečteno: 1050 | Diskuse

Zdeněk Trinkewitz

Sprostý podraz na uživatele biopaliv

V mediích se objevila zpráva, že se chystá daň za emise CO2 při spalování biopaliv v domácnostech. Poté, co občané byli agitování pro topení dřevem a upravenými dřevními odpady.

12.12.2018 v 14:39 | Karma článku: 33.43 | Přečteno: 1436 | Diskuse
Počet článků 12 Celková karma 9.54 Průměrná čtenost 416

ateista, antiteista, nemodlící se neznaboh a rouhající se kacíř 

Najdete na iDNES.cz